Ylioppilaskunnan musiikkijärjestöt jatkavat toimintaansa Vanhalla ylioppilastalolla

Sopu syntyi: ylioppilaskunnan musiikkijärjestöt jatkavat toimintaansa Vanhalla ylioppilastalolla

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja sen neljä musiikkijärjestöä ovat päässeet sopimukseen Vanhan ylioppilastalon musiikkisalin käytöstä. Ylioppilaskunnan Laulajat, Ylioppilaskunnan Soittajat, Akademiska Sångföreningen ja Akademiska Damkören Lyran harjoittelevat vastedes musiikkisalissa kahtena iltana viikossa. Nyt syntynyt sopimus harjoitteluvuoroista on voimassa vuoden 2016 loppuun asti.

Jatkosopimuksesta neuvotellaan uudelleen vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on vakiinnuttaa Vanha ylioppilastalo taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävälle pohjalle.

Ylioppilaskunta ja musiikkijärjestöt ovat neuvotelleet Vanhan ylioppilastalon tilojen käyttöoikeudesta jo yli kaksi vuotta. Järjestöt joutuivat lopettamaan harjoittelun ylioppilastalon musiikkisalissa vuoden 2014 alussa, koska HYYn edustajisto päätti vuonna 2013 vähentää ylioppilaskunnan omaa toimintaa Vanhalla ylioppilastalolla ja vuokrasi talon liiketoiminnan pyörittämisen Royal Ravintolat Oy:lle.

Kiista HYYn päätöksestä ja harjoittelutilojen käytöstä eteni vuonna 2013 Helsingin hallinto-oikeuteen ja käräjäoikeuteen. HYY ja musiikkijärjestöt ovat yrittäneet löytää oikeusprosessien ulkopuolella sopuratkaisua neuvotteluissa koko ajan. Vuonna 2015 HYY ja musiikkijärjestöt ovat tavanneet toisiaan erityisen aktiivisesti, ja nyt syntyneen sopimuksen myötä molemmat osapuolet myös luopuvat omista vaateistaan Helsingin hallinto-oikeudessa.

HYY vuokraa musiikkisalin harjoitusvuorot järjestöille Royal Ravintoloilta. Ylioppilaskunnan ja järjestöjen sopimus sisältää kaksi viikoittaista neljän tunnin harjoitusvuoroa Vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa. Lisäksi järjestöille varataan musiikkisalin kulmahuone vakituiseksi säilytystilaksi.

– Nyt sovittu järjestely säilyttää ylioppilasmusiikin sen synnyinkodissa Vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa. Musiikkijärjestöjen tilankäytön karsiminen puoleen entisestä on iso uhraus, mutta ymmärrämme myös ylioppilaskunnan taloudelliset realiteetit. Haluamme olla mukana talkoissa rakentamassa uutta Vanhaa ylioppilastaloa, joka on kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Vanha on ainutlaatuinen ympäristö niin ylioppilaskulttuurille kuin ravintola-asiakkaillekin, kommentoi Ilkka Penttilä Ylioppilaskunnan Laulajista.

– Lukuisten tarjousten ja vastatarjousten jälkeen löysimme lopulta musiikkisalin tilankäyttöön ja sen kustannuksiin ratkaisun, johon molemmat osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Oikeuskäsittelyjen pitkittäminen ei olisi ollut mielekästä sen enempää ylioppilaskunnalle kuin musiikkijärjestöillekään. Syntynyt sopimus on ilouutinen meille, musiikkijärjestöillemme ja etenkin Vanhan ylioppilastalon pitkälle kulttuuriperinteelle, HYYn puheenjohtaja Mari Lehtoruusu.

Musiikkijärjestöt juhlistavat paluuta Vanhalle yhdessä Royal Ravintoloiden kanssa järjestetyllä ohjelmallisella brunssilla sunnuntaina 25. lokakuuta. Royal Ravintolat ottaa vastaan pöytävarauksia tilaisuuteen, jossa nautitaan palanpainikkeeksi musiikkiesityksiä Vanhan ylioppilastalon eri saleissa.

Lisätiedot:

Mari Lehtoruusu, HYYn hallituksen puheenjohtaja
puh 050 543 9610
mari.lehtoruusu (at) hyy.fi

Ilkka Penttilä, varapuheenjohtaja, Ylioppilaskunnan Laulajat
puh 040 594 8330
ilkka.k.v.penttila (at) gmail.com

Rasmus Kurtén, puheenjohtaja, Akademiska Sångföreningen
puh 040 828 2127
ordforande (at) akademen.com

Mia Hertsberg, tiedottaja, Lyran
puh 050 358 1136
info (at) lyran-rf.com

Studentkårens musikföreningar återvänder till Gamla studenthuset

PRESSMEDDELANDE 6.10.2015
FRITT FÖR PUBLICERING

Tvisten avgjordes: Studentkårens musikföreningar återvänder till Gamla studenthuset

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och dess fyra musikföreningar har nått en överenskommelse gällande verksamheten i Musiksalen i Gamla studenthuset. Ylioppilaskunnan Laulajat, Ylioppilaskunnan Soittajat, Akademiska Sångföreningen och Akademiska Damkören Lyran kommer från och med nu att hålla övningar i Musiksalen två kvällar i veckan. Det nya avtalet om övningsturerna är i kraft till och med december 2016.

Under år 2016 kommer parterna att förhandla om ett fortsatt kontrakt. Målet är att Gamla studenthusets verksamhet ska stå på en finansiellt och kulturellt sett hållbar grund.

– Det här arrangemanget gör att studentmusiken får finnas kvar i sitt hem, i Gamla studenthusets musiksal, säger Ilkka Penttilä från Ylioppilaskunnan Laulajat. Det är en stor uppoffring att minska på vår övningstid i musiksalen med hälften, men vi förstår också hur studentkårens ekonomiska verklighet ser ut i dag. Gamla studenthuset är en unik miljö för såväl studentkultur som för restauranggäster.

– Efter många förslag och motförslag hittade vi äntligen en lösning som båda parterna är nöjda med, säger HUS ordförande Mari Lehtoruusu. Varken studentkåren eller musikföreningarna vill fortsätta rättsprocesserna. Avtalet är en glädjenyhet för oss och för våra musikföreningar, och i synnerhet för den långa kulturtraditionen i huset.

Musikföreningarna firar sin återvändo till Gamla studenthuset tillsammans med Royal Ravintolat med en söndagsbrunch den 25 oktober, där gästerna får njuta av musikuppträdanden i de olika salarna i huset. Royal Ravintolat tar emot reserveringar till tillställningen.

Bakgrund till tvisten:

Studentkåren och musikföreningarna har redan i två år förhandlat om föreningarnas rätt att använda lokalerna i Gamla studenthuset. Musikföreningarna var tvungna att sluta öva i Musiksalen i början av år 2014, eftersom HUS delegation år 2013 beslutade att begränsa studentkårens egen verksamhet i Gamla studenthuset och hyra ut lokalerna till Royal Ravintolat Oy:s restaurangverksamhet.

År 2013 fördes tvisten om HUS beslut och övningslokalerna vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol och Helsingfors tingsrätt. HUS och musikföreningarna har ändå runt förhandlingsbordet försökt hitta en lösning utanför rättsprocesserna. I år har parterna träffats särskilt aktivt, och tack vare det nya avtalet kommer bägge parter nu att återkalla sin talan hos förvaltningsdomstolen. Tvisterna som är anhängiga i tingsrätten lämnas vilande under år 2016 och även dessa kommer att återkallas, såvida förhandlingarna år 2016 om ett fortsatt avtal är framgångsrika.

Lösningen innebär att HUS hyr Musiksalen av Royal Ravintolat, och musikföreningarna får till sin användning två fyra timmars övningsturer i veckan. Utöver det får föreningarna ett hörnkansli till sitt förfogande för permanent förvaring.

Mer information ger:

Mari Lehtoruusu, HUS styrelseordförande
tfn 050 543 9610
mari.lehtoruusu (at) hyy.fi

Rasmus Kurtén, ordförande, Akademiska Sångföreningen
tfn 040 828 2127
ordforande (at) akademen.com

Mia Hertsberg, informatör, Lyran
tfn 050 358 1136
info (at) lyran-rf.com

Ilkka Penttilä, vice ordförande, Ylioppilaskunnan Laulajat
tfn 040 594 8330
ilkka.k.v.penttila (at) gmail.com

Musiikki palaa Vanhalle!

Helsingin hallinto-oikeus on 28.1.2015 antamassaan päätöksessä ratkaissut Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalin käyttöä koskevan kiistan musiikkikorporaatioiden jäsenten hyväksi. Hallinto-oikeus on todennut HYY:n Vanhan ulosvuokraukseen ja musiikkikorporaatioiden häätöön johtaneen päätöksen sen omien sääntöjen ja lain vastaiseksi. Lue lisää tästä.

Ylioppilaskunnan Soittajat

Musiken återvänder till Gamla studenhuset!

Helsingfors förvaltningsdomstol har den 28 januari 2015 avgjort tvisten om musiksalen i Gamla studenthuset till fördel för musikföreningarnas medlemmar. Förvaltningsdomstolen konstaterar att Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), som vräkt musikföreningarna, både brutit mot lagen och mot sina egna stadgar. Läs mer.

Akademiska Damkören Lyran

Mistä tässä on oikein kyse?

Tervetuloa ja kiitos kun tulit käymään!

Tämän sivuston ovat luoneet Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) piirissä toimivat musiikkijärjestöt Akademiska Sångföreningen (AS), Akademiska Damkören LyranYlioppilaskunnan Laulajat (YL) ja Ylioppilaskunnan Soittajat (YS).

Olet ehkä kuullut tai lukenut, että musiikkijärjestöt ovat ajautuneet HYY:n kanssa riitaan Vanhan ylioppilastalon perinteikkään Musiikkisalin käytöstä, jossa ne ovat toimineet salin rakentamisesta saakka.

Pähkinänkuoressa: HYY haluaa lopettaa AS:n, Lyranin, YL:n ja YS:n mahdollisuuden jatkaa toimintaansa kotisalissaan, koska se tavoittelee parempaa rahallista tuottoa Vanhasta ylioppilastalosta vuokraamalla sen tilausravintolaksi Royal Ravintolat Oy:lle.

Tällä sivustolla haluamme tarjota kattavasti tietoa kiistan eri puolista, nostaa esiin Vanhaa koskevan päätöksenteon eettisiä ja käytännöllisiä ongelmia, sekä perustella miksi on kaikkien HYY:läisten intressissä – eikä keneltäkään pois – että ylioppilaskunnan musiikkijärjestöt saavat pitää kotinsa Musiikkisalissa ja rikastaa sen ainutlaatuista kulttuuriperintöä jatkossakin.

Lue seuraavaksi vaikka tämä.

Kullervo_kontrastinen_09.05.2008

 

Vad handlar allt detta om?

Välkommen och tack för att du tittade in!

Denna webbplats är skapad av musikföreningarna som verkar under Helsingfors Universitets Studentkår (HUS): Akademiska Sångföreningen (AS), Akademiska Damkören Lyran, Ylioppilaskunnan Laulajat (YL) och Ylioppilaskunnan Soittajat (YS).

Du har kanske hört och läst om tvisten som uppstått mellan musikföreningarna och HUS gällande användningen av Gamla studenthusets anrika musiksal, där körerna och orkestern övat sedan salen invigdes år 1870.

Tvisten handlar i korthet om att HUS inte längre vill låta musikföreningarna verka i Gamla studenthuset, eftersom kåren strävar efter bättre avkastning från huset genom att hyra ut huset till Royal Ravintolat.

Vi vill på denna webbplats ge information om tvisten från olika synvinklar och lyfta fram den etiska och praktiska problematiken kring beslutsfattandet gällande Gamla studenthuset. Vi vill också motivera varför det ligger i alla studenkårens medlemmars intresse att kårens musikföreningar får fortsätta med sin musikaliska verksamhet i musiksalen och på så vis berika husets kulturhistoriska arv även i framtiden.

Läs vidare om Gamla studenthuset.

Musiikkikorporaatioiden joulu- ja syyskauden konsertit 2014

Kuten kuoro- ja orkesterikentällä yleisesti, myös korporaatioilla on vahvoja joulukonserttiperinteitä, ja tahtoisimme miellellämme muistuttaa konserteistamme; määrä on sen verran suuri että jokainen varmasti löytää itsellensä sopivan ajan! Lämpimästi tervetuloa – vaikka kaikkiin!

Lyrans adventskonsert
http://lyran-rf.com/kalendarium
Sö 30.11 kl. 18, i Ekenäs kyrka

YS:n syyskauden pääkonsertit
http://ys.fi/tulevat-konsertit/
To 4.12 klo 19, Kauniaisten Uudessa Paviljongissa
Ti 9.12 klo 19, Helsingin Yliopiston juhlasali

YL:n perinteiset joulukonsertit
http://yl.fi/index.php/fin/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri
Su 7.12 klo 17.30 ja 20, Kallion kirkossa
Ti 9.12 klo 18 ja 21, Temppelinaukion kirkossa
Pe 12.12 klo 18 ja 21, Helsingin Vanhassa kirkossa
La 20.12 klo 15, 18.30 ja 21, Johanneksenkirkossa

Akademens och Lyrans gemensamma julkonserter
http://akademen.com/nyheter/article-9563-36779-julkonserter-med-lyran-och-akademen
Må 15.12 kl. 19, i Pauluskyrkan
Fr 19.12 kl. 18 och 21.30, i Johanneskyrkan

Tulossa! Yhteiskonsertit tiistaina 20.5.

Ylioppilaskunnan Laulajat, Akademiska Sångföreningen, Akademiska Damkören Lyran ja Ylioppilaskunnan Soittajat järjestävät upeat yhteiskonsertit Kulttuuritalolla tiistaina 20.5. klo 18.00 ja 20.30.

Tervetuloa! Lue lisää tästä.

Liput konserttiin saat Lippupalvelusta.

MKV_juliste_A3_fin_sve

Päivitämme sisältöä jatkossa

Pyrimme kehittämään Vanhan ylioppilastalon, Vanhan musiikkijärjestöjen ja Musiikkisalin tilannetta käsittelevää sivustoamme jatkossa yhä informatiiviseempaan suuntaan. Pyrimme julkaisemaan ja linkkaamaan lisää relevantteja ja kiinnostavia dokumentteja sekä julkaistuja artikkeleja aiheen tiimoilta, jotta asiasta kiinnostuneille muodostuisi mahdollisimman monipuolinen kuva tilanteen taustoista, mittasuhteista ja musiikkikorporaatioiden edustajien näkökulmista.

Vastaamme mielellämme myös kysymyksiin ja kommentteihin, niitä voi postata vaikkapa tähän klikkaamalla yllä ”Kommentoi”.